Huidtumoren in het gelaat komen meer voor naarmate de leeftijd vordert en de kwaadaardige vormen houden dikwijls verband met de cumulatieve invloed van blootstelling aan zonlicht.

Een vaak voorkomend letsel in het gelaat en meer speciaal op de neus of op de oorschelpen is het Basocellulair epithelioma. Dit is een meestal traag groeiende huidtumor die zich afgezien van het zichtbare letsel ook onopvallend onderhuids uitbreidt.

Dergelijke letsels worden vaak vastgesteld bij de huidspecialist die er dan een biopsiestukje van neemt en indien de diagnose van kwaadaardig huidlestel in het labo wordt bevestigd, de patiënt verder doorstuurt naar de Neus-Keel-Oor Arts met ervaring in de gelaatchirurgie.

Deze zal het letsel dan breed reseceren zodat er geen kwaadaardige huidresten achterblijven en het risico op herval zoveel mogelijk gereduceerd wordt.

Na uitsnijden van het letsel wordt het ontstane huiddefect zo esthetisch mogelijk hersteld door middel van een huidflap die vanuit een aanpalende huidzone opgeschoven wordt ofwel door middel van een vrije huidflap die op een andere plaats genomen wordt.

Ook goedaardige onesthetische huidletsels kunnen verwijderd worden.

In zeldzame gevallen kan ook een onesthetisch onderhuids vetgezwel zich ontwikkelen in het gelaat (Lipoma) en meer speciaal ter hoogte van het voorhoofd of de neusbrug. Dit kan volledig worden weggenomen met minimaal esthetisch restletsel.

Contacteer Dokter Lambert