Allergie is een steeds meer voorkomende aandoening. Eén op de vier mensen zou last hebben van één of meerdere allergieën. Eén op de vijf mensen heeft huismijtallergie.

We onderscheiden verschillende soorten allergieën:

1- De respiratoire allergie

Allergie waarbij een specifieke overgevoeligheidreactie ontstaat door inademing van allergenen (stoffen die een allergische reactie op gang brengen). 

Gekende respiratoire allergenen zijn de gras en boompollen, de stofmijten, schimmels, dierenepitheel ( kat, Hond, Paard, cavia, vogels etc. ). 

2- Voedingsallergie

Allergie waarbij een allergische reactie ontstaat door inname van bepaalde allergene voedingsstoffen zoals bijvoorbeeld noten, schaaldieren,zeevruchten, aardbijen of andere fruitsoorten, voedingsadditieven of kleurstoffen etc. 

De allergische verschijnselen kunnen zich uiten onder de vorm van een jeukende huidreactie, netelroos, zwellingen ter hoogte van hals en aangezicht, veralgeeende allergische reactie tot shock ( anafylactische shock). 

Er kan een kruisreactiviteit bestaan tussen respiratoire allergenen en voedingsallergenen. Zo kan iemand die allergisch is aan Berkenpollen ook allergisch reageren op rauwe appel of ander steenfruit. 

3- Contactallergie – Huidallergie 

Huidallergie kan onder andere optreden bij contact met sommige metalen zoals nikkel of bestanddelen van zalven zoals perubalsem. 

Deze allergie wordt meestal opgespoord en behandeld door de Dermatoloog. 

4- Allergie op insectensteken zoals bijen of wespen.

Dit is een beruchte en gevaarlijke allergische reactie waarbij levensbedreigende symptomen kunnen optreden zoals obsructieve zwelling van de luchtweg en veralgemeende anafylactische shock. 

Deze allergie kan ontstaan na herhaalde bijen of wespensteken. Als behandeling kan een hyposensibilisatie therapie toegepast worden. Hierbij worden op regelmatige tijdstippen minieme hoeveelheden van het gif ingespoten onder de huid zodat het lichaam leert op een andere minder schadelijke manier te reageren op het allergeen. (algemeen principe van de anti-allergische hyposensibilisatiereactie ). 

5- Allergie op medicatie 

Op bijna elke medicatie is een allergische reactie mogelijk . Daarom vraagt de dokter steeds vooraleer een medicatie voor te schrijven of u er niet allergisch aan bent. 

Een van de meest bekende medicamenteuze allergieën is de allergie op Antibiotica en wel specifiek op penicilline. De allergische symptomen bestaan meestal uit een jeukende huiduitslag en soms zwelling van het aangezicht.

Door de inname van het geneesmiddel te stoppen en te behandelen met anti-allergische medicatie verdwijnen de symptomen meestal vlug, hoewel ook ernstiger en meer algemene reacties mogelijk zijn. 

De Neus-Keel-Oorarts behandelt meestal de Respiratoire allergieën.

Om te onderzoeken of u allergisch bent en aan welke stoffen wordt een Huidallergietest uitgevoerd. 

Op de huid van de voorarmen worden verschillende druppeltjes aan gebracht. Deze druppeltjes bevatten een lichte hoeveelheid allergeen. Daarna wordt met een fijn metalen prikkertje een licht prikje gegeven in de huid op de plaats waar het druppeltje aangebracht werd , zodat een heel kleine hoeveelheid van het product in de huid kan doordringen. 

Bij een allergische persoon zal na 10 à 15 minuten een lokale reactie optreden met vorming van een kleine of meer uitgesproken  rode papel zoals een “muggenbeet”.  

Zo weet de dokter snel waaraan en in welke mate u allergisch bent. 

Contacteer Dokter Lambert