Blijvende neusverstopping kan zeer hinderlijk zijn en de levenskwaliteit sterk verstoren. 

De verstopping kan veroorzaakt worden door een combinatie van factoren en oorzaken.

We denken hierbij onder andere aan chronische rhinosinusitis met of zonder vorming van neuspolypen, neusseptumdeviatie,tumoren van neus en sinussen, allergische rhinitis, vasomotore rhinitis (overgevoelige neusslijmliezen), en rhinitis medicamentosa door misbruik van ontzwellende neussprays.

Rhinitis medicamentosa – Neussprayverslaving

Vaak grijpen mensen bij neusverstopping voor een snelle en makkellijke oplossing naar sterk decongestieve neusdruppels of sprays. Deze producten zijn soms vrij te kijgen in de apotheek maar enkel bedoeld voor kort gebruik gedurende maximaal enkele dagen.

Wanneer deze neussprays gedurende weken, maanden en jaren gebruikt worden gaat de natuurlijke biologische klok van de neusslijmvliezen ernstig verstoord worden waardoor de neusverstopping onherroepelijk gaat toenemen en nog hinderlijker wordt.

Ook het slijmvlies wordt beschadigd en een slechte kwaliteit van het neusslijmvlies verergert het ongemak.

Bij ongelimiteerd jarenlang misbruik van schadelijke neussprays kan zich een atrofische rhinitis ontwikkelen met als eindstadium een korstige “stinkneus” of “ozaena” .

Onder begeleiding van de NKO arts van de neussprayverslaving verholpen worden en het natuurlijke ritme en kwaliteit van de neusslijmvliezen worden hersteld.

Contacteer Dokter Lambert