Keelinfecties

Acute Pharyngitis: keelwandontsteking, vaak viraal en voorloper van verkoudheid.

Chronische pharyngitis: bij chronische slijmafdruip vanuit neus en sinussen, bij roken en overmatig alcoholgebruik.

AcuteTonsillitis: amandelontsteking, angina . Komt voor bij kinderen en volwassenen

Chronische tonsillitis: blijvende sluimerende ontsteking van de amandelen, vaak bij jongvolwassenen . Bij vermoeidheid en stress vaak opstoten van angina.

Chronische keelklachten, vermoeidheid: Vaak ontstaan van witgele slechtruikende caseumbrokjes in de amandelcryptes met onfrisse adem tot gevolg۔

Amandelabces of peritonsillair abces: komt voornamelijk voor bij volwassenen als complicatie bij amandelontsteking of angina. Vereist veelal hospitalisatie met antibioticabehandeling via infuus. Bij herhaalde abcesvorming wordt meestal heelkundige wegname van de amandelen aanbevolen ( tonsillectomie).

Parafaryngeaal abces: abces dat zich uitbreidt achter en rond de keelholte, gevaarlijk en kan afzakken naar de borstholte.

Tongbasisabces: abces ter hoogte van de tongbasis

Schimmelinfectie van mond en keelholte: vaak overgediagnosticeerd, meestal bij zeer sterk verzwakte patiënten met immuniteitsdaling.

Epiglottitis: ontsteking / abcedatie van het strotklepje , gevaar voor verstikking.

Mondbodemabces / “Angina van Ludwig”: snel opkomende abcesvorming ter hoogde van de mondbodem en voorste halsstreek vaak tengevolgen van tandonsteking. Gevaar voor verstikking.

Laryngo-Pharyngeale Reflux

 Veel patiënten consulteren wegens slepende keelklachten op basis van reflux.

Hierbij kan meestal in liggende houding zoals s’nachts maagvocht terugvloeien naar de slokdarm en zelfs tot in de keel . Bij hoge reflux gaat het sterk zure maagvocht een verbranding en irritatie veroorzaken van het slijmvlies ter hoogte van het strottenhoofd, de keel tot zelfs aan het verhemelte.

Dit kan een stekende pijn veroorzaken dewelke vaak opzij van het strottenhoofd gevoeld wordt en kan uitstralen naar de oren. Door overloop tussen de stembanden naar de luchtpijp kan ook daar een irritatie ontstaan met ontwikkelen van een “pseudo-asthma “ met chronische resistente prikkelhoest.

Deze aandoening kan meestal goed behandeld worden met medicatie zoals maagzuurremmers en consequente aanpassing van de levensstijl en voedingsgewoontes.

Keeltumoren

 Bij langdurige keelpijn is steeds een grondig onderzoek bij de NKO arts noodzakelijk.

Risicofactoren voor het ontwikkelen van tumoren in de mondholte en keel zijn goed bekend : de combinatie van roken, overmatig alcoholgebruk en slechte tandhygiëne.

Een tijdige diagnostiek van beginnende kwaadaardige tumoren verhoogt sterk de kans op voosrpoedige genezing.

Contacteer Dokter Lambert

Halsklieren

Opzettingen in de hals dienen zo snel mogelijk door de NKO arts nagekeken te worden. Het kan gaan om klieropzettingen, cysten of abcessen.

Opgezette halsklieren kunnen voorkomen bij goedaardige aandoeningen zoals klierkoorts ( mononucleosis infectiosa) , amandelontsteking of anere infecties in de mond en keelholte.

Opgezette halsklieren kunnen ook kwaadaardig zijn als uitzaaing van een mond of keeltumor. Het kan ook een manifestatie zijn van een bloedziekte zoals lymfoom of ziekte van Hodgkin.