hoofdpijn

Hoofdpijn is een van de meest voorkomende klachten in de geneeskunde.

Wanneer mensen last hebben van storende langdurige hoofdpijn gaan ze vaak specialistisch advies inwinnen.

Veelal wordt hoofdpijn geacht sinoniem te zijn van of veroorzaakt te zijn door sinusitis.

Dit is echter niet steeds zo. De Neus-Keel-Oorarts zal een grondig onderzoek uitvoeren van neus en sinussen, meestal ook door middel van een radiografisch onderzoek ( CT scan van de sinussen).

Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat er geen ontsteking of ziekte kan weerhouden worden ter hoogte van de sinussen , zal de arts andere oorzaken van de hoofdpijn in overweging nemen.

Een van de meest frequente oorzaken van landurige hoofdpijnklachten en aangezichtspijnen is een stoornis of blokkage ter hoogte van de bovenste nekwervels. Dergelijk letsel kan vastgesteld worden door een eenvoudig manueel onderzoek van de nekstreek en de schedelbasis.

Een vakkundige behandeling door ervaren osteopaat , manueel therapeut en/of kinesist kan hier soms onverwacht snel soelaas brengen.

Verder bestaan er nog tal van andere soorten hoofdpijn zoals de migraineuze hoofdpijn , de aangezichtspijn door irritatie van de “driewortelzenuw” (Trigeminus) en ook de beruchte “Cluster hoofdpijn” of “Horton hoofdpijn”.

Voor deze ernstige invaliderende hoofdpijn kan de NKO arts naast de medicamenteuze therapie nog een bijkomende behandeling uitvoeren.

Hierbij wordt een fijne wattedrager gedrenkt in een verdovend product diep in de neusgang aangebracht zodat een verdoving bekomen wordt van een belangrijk zenuwknooppunt ter hoogte van de schedelbasis . Deze behandeling kan soms bij moeilijk controleerbare gevallen een welkome meerwaarde vormen.

Contacteer Dokter Lambert