De uitwendige neus vormt een belangrijke bepalende structuur midden in het aangezicht en heeft aldus naast de respiratoire ook een zeer belangrijke esthetische functie. 

Door aangezichtstrauma met neusfractuur kan een blijvende vervorming van de neuspyramide ontstaan. Hierbij kunnen zowel esthetische als functionele ( neusverstopping) klachten ontstaan. 

Sommige mensen zijn niet gelukkig met de vorm van hun neus zoals ze die van moeder natuur hebben meegkregen. Vaak resulteert dit in een levenslange soms obsessionele frustratie. 

Patiënten consulteren soms na vorige neusoperaties waarbij het gewenste resultaat niet bereikt werd en de situatie door littekenvorming technisch nog een stuk gecompliceerder geworden is. 

In deze situaties kan overgegaan worden tot een Rhinoplastie of neuscorrectie. 

Grosso modo onderscheiden we twee soorten ingrepen : de gesloten en de open rhinoplastie. 

Bij de gesloten rhinoplastie gebeurt de hele procedure inwendig via incisies in de neusgangen en zonder uitwendige insnede. 

Bij de open rhinoplastie wordt er wel een uitwendige insnede gemaakt onderaan ter hoogte van de neusbasis ( Columella). Vervolgens wordt de huid vanaf de neustip voorzichtig losgemaakt en omgeklapt waardoor de inwendige structuur van het neusskelet als het ware “open” ligt en er zeer nauwkeurige correcties kunnen worden aangebracht ter hoogte van de kraakbenige structuren van het neusskelet die de vorm van neustip en neusrug mee bepalen alsook hogerop ter hoogte van de beenderige neusrug . 

Het betreft hier een uiterst fijne , complexe en uitdagende operatietechniek dewelke maximale technische beheersing, geduld en perfectionistische toewijding vergt. 

De preoperatieve raadplegingen zijn zeer belangrijk. Met de patiënt wordt uitvoerig besproken wat hij of zij persoonlijk storend vindt aan de vorm van de neus . Daarna wordt besproken wat de mogelijke technisch–heelkundige correcties kunnen veranderen of bijbrengen. Het is belangrijk realistische doelen voorop te stellen. Ook de risico’s en mogelijke complicaties worden besproken. 

Er worden ook pre en postoperatieve foto’s gemaakt van de neus.  

Na de ingreep blijft de patiënt een nacht in het ziekenhuis. Een uitwendige neussteun wordt gedurende een week gedragen. Naargelang het type ingreep blijven in de neus nog enkele dagen plastic buisjes aanwezig die de ademhaling toelaten en toch steun bieden aan het neustussenschot. 

Soms wordt een lichte gaaswiek al de eerste postop dag verwijderd. 

Ook hier gaat het volledig om maatwerk. Iedere patiënt is anders, iedere neus is verschillend, iedere ingreep is anders. Iedere rhinoplastie is voor de esthetische neuschirurg een unieke creatie , als een levend kunstwerk. Dit maakt de betrokkenheid en de vertrouwensband tussen chirurg en patiënt uitzonderlijk belangrijk, speciaal en intens. 

Contacteer Dokter Lambert