NKO aandoeningen bij kinderen 

Bij de NKO arts komen veel kinderen op raadpleging. Meestal wegens problemen met herhaalde of aanslepende luchtweginfecties , neusverstopping,  oorproblemen, oorontstekingen en/of doofheid.  

Ook allergische luchtwegproblemen en neusbloedingen worden vaak gezien.  

De meest gekende behandelingen bij kinderen zijn het wegnemen van de keelamandelen (“tonsillectomie”) en de neus“polypen” (“adenoidectomie”) alsook het plaatsen van trommelvliesbuisjes. Deze ingrepen kunnen afzonderlijk of gecombineerd uitgevoerd worden al naar gelang de noodzaak. 

Amandeloperatie – Tonsillectomie 

Neuspolypenoperatie –Adenoïdectomie 

Adenotonsillectomie : combinatie van beide 

De keelamandelen ( “Tonsilla palatina” ) zijn bolvormige organen aanwezig langs beide zijden achteraan in de keel. Samen met de neusamandel die zich achteraan tussen neus en keel bevindt, ook wel neuspolyp genoemd (“Tonsilla Pharyngea”) ,vormen zij een deel van de “Ring van Waldeyer”. Dit is een cirkelvormige zone van immunologisch actief weefsel ter hoogte van de bovenste luchtweg waar bij het jonge kind een interactie plaatsvindt met binnendringende micro-organismen en ziektekiemen.

Door herhaalde stimulatie en luchtweginfecties kunnen de keel en neusamandelen sterk in volume gaan toenemen waardoor de luchtweg geblokkeerd wordt en ademen, praten en slikken moeilijker wordt. De ouders merken dat het kind gaat snurken en soms met open mond gaat ademen. 

 Herhaalde neus en keelontstekingen kunnen ook leiden tot een chronische of blijvende ontsteking van amandelen en neuspolypen waardoor de algemene gezondheid achteruit gaat. 

Dit kan leiden tot verminderde eetlust, zeer frequent ziek zijn met antibioticabehandelingen, oorproblemen, groeiachterstand enz. 

In die gevallen kan besloten worden tot het wegnemen van de keelamandelen en neuspolypen. 

Hoewel er geen absulute minimumleeftijd vastligt hanteren we in de praktijk toch een minimumleeftijd van 2,5 jaar voor het wegnemen van de keelamandelen.

Neuspolypen worden doorgaans verwijderd wanneer noodzakelijk vanaf één jaar. 

De ingreep gebeurt onder algemene verdoving en doorgaans via het dagziekenhuis. 

Na één week zijn de meeste kinderen goed hersteld en nagenoeg klachtenvrij. Er wordt aangeraden het kind minstens één week thuis te laten herstellen. Reizen onmiddellijk na de ingreep wordt afgeraden daar in zeldzame gevallen nabloeding kan optreden tijdens de eerste Twee weken postoperatief.

Neuspolypen worden soms afzonderlijk verwijderd bij het jonge kind (Adenoïdectomie), vaak bij middenoorproblemen waarvoor dan ook trommelvliesbuisjes noodzakelijk zijn. Pijn en ongemak is hier doorgaans een stuk minder als bij de keelamandeloperatie. 

Het is ook belangrijk om te weten dat wanneer er langdurig neusverstopping met open mondgedrag aanwezig is door te grote (hypertrofe) neuspolypen, er een blijvende vormafwijking van het gelaat kan ontstaan . we spreken dan van een “polypengezicht” of facies adenoïdea.  

Contacteer Dokter Lambert

Trommelvliesbuisjes

Trommelvliesbuisjes worden ook wel “Diabolo’s” of “middenoordrain” genoemd. De transtympanale drainage met fijne kunststofbuisjes is een techniek die vanaf de jaren ’70 ontstond in de Verenigde Staten van America en al snel wereldwijd toegepast werd.

Lees Meer