Tinnitus of oorsuizen is het waarnemen van een geluid in het oor of het hoofd zonder uitwendige oorsprong.

Ongeveer 10 à 15 % van de populatie ervaart al eens oorsuizen. Gelukkig heeft niet iedereen er evenveel last van.

Oorsuizen wordt vooral opgemerkt in een stille omgeving, wanneer het contrast tussen het tinnitusgeluid en de stilte hoog is. 

Contacteer Dokter Lambert

In het begin wordt het tinnitusgeluid waargenomen als een “nieuw” geluid . Omdat het een “nieuw” en “onbekend” geluid is wordt het door onze onbewust werkende hersenfilters niet tegengehouden en onverminderd doorgestuurd naar onze bewuste gehoorperceptie in de hersenschors.  

Een “nieuw” geluid moet van oudsher zoals in de natuur een betekenis krijgen : betekent het een gevaar of niet, is er een “fight” or “flight” reactie nodig? (vechten of vluchten voor het gevaar …)  

Onvermijdelijk vertrekken er prikkels naar het limbische hersencentrum dat gaat over emoties en angst en ook naar de centra van het autonoom zenuwstelsel waar de o sturing geregeld wordt van bepaalde lichaamsfuncties zoals ademhaling, bloeddruk, hartslag, suikerspiegel etc voor gepaste reactie op een stress-situatie ( opspannen en klaarmaken voor fight or flight). Door deze verhoogde alertheid wordt het nieuwe geluid nu nog duidelijker waargenomen, wat ons in een vicieuze stresscirkel brengt…

De onbekendheid van het geluid en het feit dat we er helemaal geen controle over lijken te hebben wekken initieel altijd angstreacties op. Deze angstreacties liggen aan de basis van het ongemak en een mogelijke psychische decompensatie. 

Tinnitus kan ontstaan tengevolge van een ooraandoening en vaak door lawaaischade. Dit is echter zeker niet de enige oorzaak. Veelal zijn externe stressfactoren mee verantwoordelijk.

Ook mensen die helemaal geen ooraandoening hebben kunnen tinnitus ervaren. Dit is onvoldoende bekend en wordt vaak onderbelicht.

Hier kan chronische stress onder andere via opspanning en blokkages van de nekwervels een tinnitusgeluid opwekken. 

Tinnitus patiënten werden lange tijd en nu soms nog wat stiefmoederlijk behandeld. Vaak krijgen ze de boodschap mee “ er is niets aan te doen, je moet er leren mee leven..” Dit bracht menige angstige en hopeloze tinnituspatiënt tot wanhoop… 

Gelukkig hebben we sedert de jaren 90 toch een beter inzicht gekregen in de mechanismen van het ontstaan van Tinnitus en daardoor ontstonden ook meer efficiënte behandelingsmethodes. 

De mensen in het vakgebied zijn het er over eens dat de beste behandelingsaanpak multidisciplinair is .  Dit betekent dat naast de arts NKO specialist ook andere mensen hun steentje bijdragen tot een optimaal behandelingsresultaat zoals de audiologe, de psychotherapeut, de osteopaat, de audioloog-audicien etc. Hierdoor is ons concept van de TINNITUSCLINIC ontstaan.

Vooreerst is het essentieel dat de angst en ongerustheid voor een gevaarlijke of evolutieve aandoening geneutraliseerd wordt. Daartoe wordt een uitgebreid en gespecialiseerd gehooronderzoek uitgevoerd door de audiologe. Dit noemen we het “Tinnitus Bilan” 

Ook kan medische beeldvorming uitgevoerd worden door bvb een MRI scan van de hersenen. 

Na het uitgebreid medisch en audiologisch onderzoek worden de resultaten besproken met de patiënt. Er wordt ook aan “counseling” gedaan : een uitgebreide uitleg over de ontstaanmechanismen van tinnitus en beïnvloedende factoren.  

Na het uitsluiten van belangrijke aandoeningen en verkrijgen van verklarende informatie is patiënt doorgaans al veel rustiger en voelt zich al beter. Een aantal mensen houdt het hier al voor bekeken en wenst vooralsnog geen verdere specifieke behandeling. 

Indien er een hulpvraag is naar specifieke tinnitus behandeling worden de verschillende mogelijkheden overlopen.

In een eerste fase kan een medicamenteuze behandeling nuttig zijn, voor een rustgevend en angstremmend effect, ter verbetering van slaapstoornissen en dempen van de tinnitusperceptie.

Tinnituscoaching door een speciaal opgeleide psychotherapeute kan een verrassend snelle verbetering van de klachten teweegbrengen. Door oplossingsgerichte cognitieve therapie worden causale en secundaire spanningsvelden benaderd en geneutraliseerd. Specifieke oefeningen en autogene training helpen mee controle over de tinnitus te krijgen. 

Tinnitus Retraining Therapie (TRT) is een zeer belangrijke tool. Naast de “Counseling” en “Coaching” Wordt hier nog “auditieve geluidstherapie” toegevoegd.  Hierbij wordt met behulp van een specifiek Hoortoestelletje of ruisgenerator de werking van de onbewuste subcorticale hersenfilters opnieuw “getraind” zodat ze het tinnitusgeluid terug leren als een onbelangrijk geluid automatisch wegfilteren uit het bewuste gehoorveld. 

Verder zijn er ook nog specifieke technisch-auditieve toepassingen zoals de acoustische neuromodulatie . Bij patiënten die een geïdentificeerde zuivere toon waarnemen bijvoorbeeld op 6000 Hz kan een dergelijk hoortoestelletje specifieke geprogrammeerde  toonpulsen genereren rond deze toonhoogte, vb 6010Hz, 5990 Hz etc waardoor een centrale inhibitie van de tinnitus optreed en het tinnitusgeluid als het ware “bij toverslag” verdwijnt.  

Tenslotte bestaan er tegenwoordig al tal van specifieke APPS op de smartphones waarbij relaxerende of therapeutische geluiden en muziek aangeboden wordt, met eventueel de mogelijk om een comfortabele geluidsomgeving te programmeren doorheen de dag.

Bij tinnitus behandeling luidt het motto immers “Breek de stilte” ! Bij Tinnitusbehandeling is er geen “gestandardiseerde behandeling” maar werken we met het Tinnitus Team een zeer persoonlijk behandelingsschema uit “à la tête du client…”

Het is belangrijk te onthouden dat Tinnitus zeker niet altijd een hopeloos probleem is. Heel vaak zien we een verrassend snelle evolutie tussen de hopeloze tinnitus patiënt op de eerste raadpleging en de veel rustiger, soms probleemloze situatie na enkele weken. 

Contacteer Dokter Lambert