De diagnostiek en behandeling  van evenwichtstoornissen vormt een uitdagende problematiek. Om de correcte diagnose te kunnen stellen dient de patiënt soms bij bij verschillende specialisten onderzocht te worden . De voornaamste disciplines die evenwichtstoornissen behandelen zijn de Neus-Keel-oorarts en de neuroloog. Soms is een aanvullend onderzoek van hart en bloedvaten nodig bij de Cardioloog. 

Om ons evenwicht te kunnen bewaren dienen verschillende zintuigprikkels samen correct geïntegreerd te worden in de hersenen.  

Het eigenlijke evenwichtsorgaan bevindt zich samen met het slakkenhuis in het binnenoor. Van hieruit vertrekken belangrijke signalen via de evenwichtszenuwen naar de hersenen die daardoor geïnformeerd worden over de ruimtelijke bewegingen van ons hoofd , draaibewegingingen , versnellingen of vertragingen. 

Het gezichtsvermogen is een andere belangrijke factor waarbij we informatie doorgeven hoe we ons in de ruimte bevinden.  

Neus Keel Oorziekten Oostende - NKO arts Oostende

De nek is ook een zeer belangrijk orgaan bij het bewaren van het evenwicht . Gevoelszenuwen ter hoogte van de nekwervels geven informatie over de positie van het hoofd in de ruimte. Men spreekt van “proprioceptie”  Problemen ter hoogte van de bovenste nekwervels zijn een zeer frequente oorzaak van evenwichtstoornissen. 

Proprioceptie of het “waarnemen van het eigen lichaam” is ook algemeen zeer belangrijk waarbij het “voelen” hoe we staan, liggen of zitten informatie stuurt naar de evenwichtcentra in de hersenen. Zo kunnen mensen met gewrichtsklachten of orthopedische problemen ter hoogte van heupen of onderste ledematen ook meer last hebben van het evenwicht. 

Wanneer de informatiestroom afkomstig van een van deze zintuigen verstoort raakt door een aandoening kunnen evenwichtsklachten optreden. In sommige gevallen kunnen de hersenen de gewijzigde of gestoorde informatie compenseren en zich aanpassen aan de situatie zodat de evenwichtsklachten terug afnemen. 

De Neus-Keel-Oorarts onderzoekt de evenwichtsproblemen. Wanneer er sprake is van echte draaiduizeligheid spreekt men soms van “vertigo”. 

Een belangrijke aanzet tot het evenwichtsonderzoek vormt het ooronderzoek met gehoortest of “audiometrie” Hier kunnen soms reeds belangrijke aanwijzingen weerhouden worden zoals bijvoorbeeld bij de ziekte van Ménière. 

Het eigenlijke evenwichtsonderzoek omvat verschillende testen die uitgevoerd worden door de audiologe . Hierbij worden onder andere positietesten uitgevoerd  alsook rotatietesten op de trage draaistoel en oorspoelingen met warm en koud water om het evenwichtsorgaan in het binnenoor te stimuleren en de activiteit ervan te registreren.  

Tijdens het onderzoek wordt een speciale bril met videocamera voor één oog geplaatst. Deze camera registreert de speciale oogbewegingen of “nystagmus” bewegingen die ontstaan door stimuleren van het evenwichtsorgaan. 

Na het onderzoek worden de resultaten besproken met de behandelende Neus-Keel-Oorarts. 

Enkele gekende evenwichtsziekten zijn de ziekte of syndroom van Ménière, de Benigne Paroxysmale Positie Vertigo beter bekend als “losse Kristallen” in het oor, de Neuronitis Vestibularis of plotse éénzijdige uitval van één evenwichtsorgaan. 

Contacteer Dokter Lambert

Ziekte van Ménière 

Deze aandoening ontstaat door een drukstijging in het slakkenhuis, meer speciaal in het middelste kanaal waar het orgaan van Corti met de oorzintuig-haarcelletjes zich bevindt.  

Door deze overdruk ontstaan de typische klachten zoals gehoorverlies voornamelijk ter hoogte van de lage frequenties, aanvalsgewijze ernstige draaiduizeligheid met vaak overgeven erbij, drukgevoel ter hoogte van het aangetaste oor en oorsuizen of “Tinnitus”. 

Bij de typische ziekte van Ménière komen al deze klachten samen en aanvalsgewijs voor .  

Men spreekt van een syndroom van Ménière wanneer slechts een deel van de “ménière klachten” aanwezig is zoals beginnende laagtonige doofheid met of zonder oorzuizen en zonder vertigo.  

Goedaardige Positie Duizeligheid of BPPV 

In het evenwichtsorgaan bevinden zich op bepaalde plaatsen “Kristallen” die bevestigd zijn op een soort “kussentje”. Door de massa van deze kristallen neemt het evenwichtsorgaan bepaalde lineaire bewegingen waar.  

Wanneer er kristalletjes loskomen en zich gaan verplaatsen in het evenwichtsorgaan zullen bepaalde bewegingen een ongepaste overmatige stimulus uitlokken waardoor de patiënt de indruk heeft een geweldige draaibeweging te maken en “vertigo” ontstaat. 

De kristalletjes kunnen loskomen onderandere door veroudering, na ongeval met schedeltrauma, na ooroperaties of soms zonder aanwijsbare oorzaak. 

De los-zwevende kristallen kunnen door bepaalde repostionerings-manoeuvres “teruggeplaatst” worden , waardoor de klachten doorgaans snel verdwijnen.  

Deze behandeling kan door de NKO arts zelf of door de audiologe uitgevoerd worden . Soms ook door de neuroloog of kinesitherapeut. 

Neuronitis Vestibularis of éénzijdige uitval van het evenwichtsapparaat 

Deze patiënten worden plots getroffen door een zeer ernstige invaliderende draaiduizeligheid met veelal bijverschijnselen zoals misselijkheid en braken.  

De hersenen dienen zich aan te passen aan het éénzijdig defect en dit te compenseren zodat de hevige draaiduizeligheid progressief gaat verbeteren. Dit kan enige weken tot maanden duren. 

Als oorzaak wordt klassiek een virale infectie, mogelijks type gastroenteritis of ook een virale luchtweginfectie aangehaald . Ook een verstopping van een voedend bloedvaatje kan aan de basis liggen van een plotse vestibulaire uitval. 

Cervicogene Vertigo of “Nek”vertigo 

Zoals reeds aangegeven zijn stoornissen ter hoogte van de nekwervels een zeer belangrijke oorzaak van evenwichtsklachten. 

Deze aandoening lijkt klinisch soms wel wat op de goedaardige positievertigo door de “losse kristallen” en wordt hier vaak mee verward. Het ontstaansmechanisme is echter duidelijk verschillend. 

Ook bij opgroeiende kinderen en volwassenen komt deze aandoening voor . 

Deze patiënten klagen eerder over een “onvast gevoel” dan over draaiduizeligheid. 

Vaak kan een gepaste behandeling bij een ervaren osteopaat of kinesitherapeut verlichting brengen. 

Contacteer Dokter Lambert