Sommige kinderen worden geboren met afstaande oren. 

Daar dit kan leiden tot pestgedrag of schaamtegevoelens wordt vaak geopteerd voor een heelkundige correctie. 

Dit is een esthetische ingreep en wordt doorgaans uitgevoerd vanaf de leeftijd van zes jaar (eerste leerjaar of later).

De ingreep wordt uitgevoerd onder algemene verdoving. Patiëntje blijft minstens één nacht in het ziekenhuis.

Bij de ingreep wordt achteraan het oor een ogivale huidstrip weggenomen. Daarna worden speciale hechtingen in het oorkraakbeen geplaatst om de gewenste plooien te vormen . Vaak dient ook een deel van het overtollige kraakbeen van de oorschelp te worden verwijderd zodat het oor niet langer naar voor wordt geduwd. 

 

Na de ingreep wordt een “tulband” tweezijdig oorverband aangebracht dat één week moet gedragen worden. 

Tijdens de eerste postoperatieve week komt de thuisverpleegster langs voor regelmatige wond en verbandzorg. 

De hechtingen achteraan het oor zijn spontaan resorbeerbaar zodat ze niet afzonderlijk dienen verwijderd te worden. 

Tijdens de eerste postoperatieve weken blijven de oren vaak wat gevoelig bij aanraking.

Voorzichtigheid is geboden bij aankleden .

Zwemmen is niet aan te raden tijdens de genezingsperiode (ongeveer één maand). 

Daar dit kan leiden tot pestgedrag en schaamtegevoelens…

Na de ingreep wordt een tulband of tweezijdig oorverband aangelegd dat één week wordt gedragen.

Contacteer Dokter Lambert